İki Sayının Çarpımını Yapabilen JavaScript Kodu 2023

İki Sayının Çarpımını Yapabilen JavaScript Kodu 2023
İki Sayının Çarpımını Yapabilen JavaScript Kodu 2023

İki Sayının Çarpımını Yapabilen JavaScript Kodu


function multiply(num1, num2) {
  return num1 * num2;
}

// Örnek kullanım
console.log(multiply(5, 10));  // 50
console.log(multiply(3, 7));   // 21
console.log(multiply(-2, 4));  // -8

Bu kodda, multiply adlı bir fonksiyon tanımlanmıştır. Bu fonksiyon, iki tane sayısal değişken alır (num1 ve num2) ve bu sayıları çarparak sonucu döndürür. Bu fonksiyonu kullanarak, istediğiniz iki sayının çarpımını yapabilirsiniz. Örnek kullanımında, fonksiyonun sonucunu console.log ile yazdırıyoruz.


JavaScript, bir web tarayıcısında çalışan bir programlama dilidir. JavaScript, tarayıcınızda bir web sayfasının öğelerini dinamik olarak değiştirmenize, etkileşimli içerikler oluşturmanıza ve web sayfaları arasında veri gönderip almanıza olanak verir.

JavaScript kodları, HTML veya CSS dosyaları içinde yer alabilir veya ayrı bir dosyada saklanabilir. Tarayıcı, bir web sayfasını yüklerken JavaScript kodlarını çalıştırır ve bu kodlar, sayfanın görünümünü ve davranışını değiştirebilir.

JavaScript'te bir fonksiyon, bir kod bloğunu bir kez yazdıktan sonra birden çok kez çağırabileceğiniz bir komuttur. Bu, aynı kodu tekrar tekrar yazmak zorunda kalmamanızı ve kodunuzu daha organize hale getirmenizi sağlar. Örneğin, iki sayının çarpımını yapmayı içeren bir fonksiyon tanımladık. Bu fonksiyonu, iki sayının çarpımını yapmak istediğiniz her yerde çağırabilirsiniz.

JavaScript'te fonksiyonlar, function anahtar kelimesiyle tanımlanır. Fonksiyon adı, parantezler içinde alacağı değişkenler ve bir işlem bloğu ile takip edilir. İşlem bloğu, { } karakterleri arasında yer alır ve işlemlerin gerçekleştirileceği yerdir. Bir fonksiyon, isteğe bağlı olarak bir değer döndürebilir. Değer döndürmek için, return anahtar kelimesi kullanılır.

JavaScript kodlarınızı tarayıcıda çalıştırmak için, kodlarınızı HTML dosyasına ekleyebilir veya ayrı bir JavaScript dosyası oluşturarak bu dosyayı HTML dosyasına bağlayabilirsiniz. Tarayıcı, HTML dosyasını yüklerken JavaScript kodlarını da çalıştırır ve sayfanın görünümünü ve davranışını değiştirir.